Kúpalisko

Vážení rezidenti,

dovoľujeme si vám ponúknuť možnosť zakúpenia klubovej karty na vstup na kúpalisko Tri vody Malinovo:

Individuálna karta je platná jeden kalendárny rok (sezónu), je neprenosná, umožňuje neobmedzený vstup na kúpalisko. Jej cena je 75 € na rok*.

Individuálna karta deti ** / seniori *** je platná jeden kalendárny rok (sezónu), je neprenosná, umožňuje neobmedzený vstup na kúpalisko. Jej cena je 55 € na rok*. Dieťa má povolený vstup len v sprievode dospelej osoby.

Rodinná karta je platná jeden kalendárny rok (sezónu), je neprenosná, umožňuje neobmedzený vstup na kúpalisko. Jej cena je 225 € na rok*. Rodinná karta umožní vstup 2 dospelým a 2 deťom**. V prípade viacdetnej rodiny po preukázaní sa kartičkou poistenca dieťaťa, bude bezplatne rozšírená na potrebný počet detí v rodine (3, 4, 5, ...).

Pre rok 2017 ponúkame akciové ceny (viď tabuľka).

Majitelia klubových kariet budú mať výhodu zľavy vo vybraných prevádzkach Galérie Tri Vody. Pre uplatnenie zľavy je potrebné sa preukázať platnou klubovou kartou. V Galérii nájdete kaviareň, reštauráciu, zmrzlináreň, nechtový salón, kaderníctvo, psí salón a iné. Nachádzať sa tu budú aj sociálne zariadenia pre kúpalisko a miestnosť pre plavčíka.

Na kontrolovaný vstup do areálu kúpaliska budú slúžiť čipové hodinky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou klubovej karty, sú spoplatnené depozitom vo výške 10 €/ks. Ten bude vrátený ihneď po vrátení čipových hodiniek.

Klubová karta je jedinečný identifikačný kód, slúžiaci na nakódovanie čipových hodiniek na meno používateľa. Slúži ako variabilný symbol pri úhradách a identifikátor pri mailovej či telefonickej komunikácii.

Typ karty Bežná cena Akciová cena 2017 Počet hodiniek Výška depozitu
Individuálna 75 € 45 € 1 10 €
Dieťa / Senior 55 € 30 € 1 10 €
Rodinná 225 € 140 € 2+2 / 2+3 / 2+4 40 €/ 50 €/ 60 €

V prípade návštevy u používateľa a záujmu o jednorazový vstup s návštevou do areálu kúpaliska, je potrebné hneď pri zakúpení klubovej karty požiadať o túto možnosť a bezhotovostne na účet číslo SK66 1100 0000 0029 4903 9779 zložiť depozit vo výške minimálne 50 €. Depozit slúži na zábezpeku úhrady návštevných jednorazových vstupov do areálu kúpaliska a aj ako záloha na návštevné hodinky (10€/ks). Záloha za návštevné hodinky bude dobropisovaná do depozitu užívateľa po ich vrátení plavčíkovi.

V deň návštevy sa užívateľ obráti s požiadavkou jednorazového návštevného vstupu na plavčíka, ktorý po predložení klubových čipových hodiniek vydá návšteve jednorazový vstup na kúpalisko - farebne odlíšené čipové hodinky. Tento vstup bude spoplatnený sumou 4 € za dospelú osobu a 3 € dieťa (jednodenný vstup), hosťovské hodinky povolia vstup len v daný konkrétny deň. Hosťovské vstupy budú uhrádzané formou jednorazového zúčtovania zo zloženého depozitu na konci sezóny formou faktúry s prehľadom jednotlivých vstupov návštev.

Majiteľ klubových čipových hodiniek je oprávnený v priebehu sezóny kedykoľvek sa informovať o stave svojho užívateľského účtu e-mailom na kupaliskotrivody@gmail.com, kde dostane odpoveďou výpis svojich návštev kúpaliska spolu s hosťovskými návštevami.

Pre hladký priebeh vydávania klubových kariet a čipových hodiniek prosíme zaslať váš záujem do 30.6.2017 na e-mailovú adresu kupaliskotrivody@gmail.com vo forme objednávky s uvedením typu a počtu požadovaných klubových kariet. Následne obdržíte potvrdenie objednávky a výzvu na zaplatenie ceny. Po úhrade dostanete ďalšiu výzvu na prevzatie kariet a čipových hodiniek Kúpalisko Tri Vody spolu s Galériou Tri Vody otvárame v prvej polovici júla 2017. Kúpalisko bude v prevádzke od 9:00 do 19:00 hod.

* počet a typ vydaných klubových kariet určí oprávnená osoba, ktorá sa preukáže LV prípadne OP s trvalým pobytom
** dieťa – detský vstup je obmedzený vekom 15 r. (v prípade dovŕšenia 15 r. počas sezóny je dieťa rezidenta celú sezónu považované za dieťa)
*** seniori – osoby nad 65 r. (dovŕšených pred začatím sezóny)