Obchodná galéria Tri vody

Celkový charakter

Obchodno-spoločenské centrum s dôrazom na reštauračné služby, zábavu, relax, starostlivosť o telo, starostlivosť o deti, drobné doplnkové služby a obchody.

Cieľová skupina

Obyvatelia Tri Vody Malinovo, obce Malinovo a širšieho okolia. Hlavná veková kategória sú mladí rodičia 25-45 rokov s deťmi. 

Sociálna skupina

Širšia stredná trieda.

Počty obyvateľov

Počet momentálnych obyvateľov Tri Vody Malinovo: 600 obyvateľov
Počet do 30.06.2016 (odhad): 1.500 obyvateľov
Počet do 30.06.2017(odhad): 2.500 obyvateľov

Počet obyvateľov so susednými obcami (Most, Malinovo + Tri Vody Malinovo, Tomášov, Zálesie) približne 10.000. Počet obyvateľov blízkej spádovej oblasti (Dolné Hony, Medzijarky, Vrakuňa, Pod. Biskupice, Ivánka, Bernolákovo) približne 51.700.

Variant 1
Variant 2